Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
23. října 2021 ..::  Pagina principale ::..   Přihlásit se
Navigace stránek

Prohlášení o soukromí

Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI a rodinu webů Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI.

Použití osobních informací

Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI a k poskytování služeb, o které jste požádali. Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI a jeho přidružených částí. Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI za účelem zjištění, jaké služby Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Sito di Fabio Bonucci, IK0IXI na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.

Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2021 by DotNetNuke Corporation